Islamitische geboortegedichtjes

Na een lange afwachting toch gekregen
Een prachtig kind schonk Allah in ons leven
Een kindje zo volmaakt en zo klein
Wij zullen Allah eeuwig dankbaar zijn

Een wonder is ons geschonken
Nog teder en klein,
Dat het in deze wereld
een voorbeeld voor onze oemmah mag zijn

Een nieuw lichtje
Schijnt in ons leven
Wonderlijk en ontroerd
door Allah aan ons gegeven

Door Allah geschapen
Door ons verwacht
Wij zijn Allah dankbaar voor het leven,
het leven dat Hij in ons midden bracht

You are very special
There is no one just like you
Created by the Master
Allah created you

Een geboorte is steeds weer een wonder
En die van ons in het bijzonder
In sha Allah groeit hij op in het licht van de Islaam
En vult Allah zijn hartje met taqwa en imaan

Altijd gedroomd dat dit zou gebeuren
Zo vurig gehoopt op een klein kindje
Maar toch zo onvoorstelbaar dat wij met al ons geluk nòg gelukkiger konden zijn

Uit liefde ontstaan
Met liefde gedragen
Vol liefde verwacht
Geboren op  12 maart 2020
Om door ons met liefde te worden grootgebracht.

Nog niets gesproken,
nog niets gezegd,
Toch al iets moois,
iets heel teers
in ons hart gelegd.

Gevoelens kun je niet verwoorden
zodra je je kindje in handen houdt
Je kunt Allah niet genoeg dankbaar zijn
dat zoiets moois je wordt toevertrouwd